פורמטים

אישור הורים כללי של המועצה לכל האירועים.
טופס בקשה לחופשה.
דו"ח שעות עבודה לרכזי נוער.
טופס הזמנת הסעות לאירוע.
פורמט בקובץ אקסל לתוכנית שנתית.