תוצרי תכנית המתאר הכוללנית

מצ״ב כל התוצרים (מצגות ודוחו״ת) שהוצגו במהלך התווית תכנית המתאר הכוללנית.

המצגות/דוחו״ת מצורפים למאמרים הרלוונטים.

תוצרי תכנית המתאר הכוללנית

תוצרי תכנית המתאר הכוללנית

תוצרי תכנית המתאר כוללים שלושה מרכיבים עיקריים:

1. תשריט- מפה של תחום התכנון של המועצה בצבעים שונים בהתאם לייעודי הקרקע. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר (לדוגמא: אזור יישוב, אזור תעסוקה, דרכים, שטחים חקלאיים פתוחים ועוד).
2. הוראות התכנית- מסמך מחייב המפרט את ההנחיות החלות בתחום התכנית בכל אחד מייעודי הקרקע.
3. נספחים- מסמכים בנושאים שונים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית באותם תחומים כגון: תיירות, חקלאות, נוף, סביבה, תחבורה, תשתיות ועוד וכן כרטיס לכל יישוב (מתחם תכנון) המפרט את זכויות הבניה והשימושים שיותרו בכל אחד מיישובי המועצה.

לאחר אישורה על ידי מוסדות התכנון, תכנית המתאר הינה מסמך חוקי מחייב המנחה את התפתחותה של מועצה אזורית דרום השרון לטווח הארוך.
---------------------------------------------------

תכנית המתאר הכוללנית - סיכום שלבים א- ג׳

תכנית המתאר הכוללנית - סיכום שלבים א- ג׳

מצ״ב קובץ מצגת של תכנית המתאר הכוללנית בניהולם של חגי דביר - גידו סגל, משרד אדריכלים ומתכנני ערים המסכם את פרופיל המועצה, המטרות והפרוגרמה והחלופות

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר