פורסם ב משרות 25-11-2019 12:00:00

תאור המשרהעו"ד ממונה תחום בכיר בלשכה המשפטית.

היקף משרה: 100%

כפיפות ארגונית: יועצת משפטית.

דרוג דרגה: חוזה משפטנים  (987) א10 – א30.

תיאור תמציתי של תפקיד:

ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות היועצת המשפטית של הרשות. 

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 1. ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים אזרחים ומינהליים בהתאם להנחיות היועצת המשפטית :

 א. טיפול בתביעות משפטיות המוגשות על-ידי הרשות או נגדה ו/או מחלוקות משפטיות,  לרבות איסוף, ריכוז ובדיקת נתונים, תיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים (בתוך הרשות ומחוצה לה), קביעת עמדת הרשות וניסוח מסמכים משפטיים.

 ב. ייצוג הרשות בערכאות משפטיות ומעין שיפוטיות, לרבות הכנת תיקים, הכנת חומר הראיות והטיעון המשפטי וליווי הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו, תוך תיאום ובהתאם להנחיית היועצת המשפטית.

 ג. ייצוג הרשות בתחום האזרחי והמנהלי בפני מוסדות ציבוריים וגופים פרטיים.

 1. מתן סיוע וייעוץ משפטי שוטף לגורמים שונים ברשות בהתאם להנחיות היועצת המשפטית :

    א.  מתן ייעוץ משפטי ליחידות וגורמים שונים ברשות המקומית.

    ב. ניסוח חוזים ומכרזים בכלל התחומים הרלוונטיים לרשות המקומית.

    ג. הכנת חוות דעת משפטיות לבקשת גורמים שונים בתוך הרשות המקומית.

    ד. ניסוח מסמכים משפטיים בתיאום עם גורמי פנים וחוץ עירוניים רלוונטיים.

    ה. ליווי ועדות עירוניות בהתאם למינוי של היועץ המשפטי של הרשות המקומית.

    ו. ניסוח חוקי עזר וצווי ארנונה.

    ז. ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על-פי קביעת והנחיית היועצת המשפטית.

 1. מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

   א. כתיבה וניסוח מסמכים/חוזים/מכרזים/נהלים.

   ב. ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.

   ג. עבודה בשעות לא שגרתיות.

ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י היועצת המשפטית.

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון במשפטים.

רישום מקצועי – רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

ניסיון מקצועי:

ארבע שנות ניסיון מקצועי בתחום האזרחי/מנהלי/מוניציפלי/תכנן ובניה.

ניסיון מוכח של שנתיים, לפחות, בהופעות בבתי משפט בערכאות השונות.

היכרות עם תוכנות ה-OFFICE  ותוכנות מאגרי מידע משפטי.

דרישות מיוחדות:

נכונות לעבודה מאומצת לרבות בשעות לא שגרתיות.

מאפייני עשייה ייחודיים:

כתיבה וניסוח מסמכים/חוזים/מכרזים/נהלים.

ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים ויכולת קיום יחסי עבודה טובים, קפדנות ודייקנות, עמידה בתנאי לחץ, יכולת קבלת החלטות, נשיאה באחריות, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, יכולת למידה עצמית, כושר ריכוז, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת עבודה עצמאית ויכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

להגשת מועמדות יש להגיש:

 1. קורות חיים.
 2. המלצות.
 3. תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף.
 4. שאלון אישי למילוי ופרטים נוספים בכתב (הקלק/י להורדה)
 5. טופס הצהרה קרוב משפחה המועסק ברשות (הקלק/י להורדה)

מועמדות יש להגיש בצירוף אישורים והמלצות לא יאוחר מיום 25.11.19 בשעה 12:00 למייל :hr@dsharon.org.il

 • כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה ללשון נקבה וכן להיפך.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל .
 • הרשות שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ו/או ראיון מוקדם וכן הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם הרשות לרבות באמצעות מבדקי מיון וכן מבדקים בכתב.
 • מובהר כי רק פונים מתאימים יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים.