פתיחת תערוכת נערות יוצרות

במסגרת תכנית האירועים לחודש האישה הבינלאומי - מרץ 2019

המחלקה למעמד האשה ומחלקת הנוער והצעירים במועצה מציגים

תערוכת נערות יוצרות

תערוכת עבודות של נערות מבתי הספר עמי אסף ובית חינוך ירקון במגמת האומנות בבתי הספר

 פתיחת התערוכה יום ראשון 17/03/2019  | לובי בניין המועצה | בשעה 18:00

התערוכה תציג בין ה 17/03 ועד לסוף חודש מרץ 2019

הכניסה ללא תשלום

*****

בתאריך 17.03.2019
אפשרויות נוספות