< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה
חמישי, 29 יוני 2017 15:11

מועדון תעסוקתי

מהות השירות

מסגרת המאפשרת חיפוש בדיקה של תחומי העיסוק המתאימים לאדם, תוך התנסות בעיסוקים מגוונים:

  • עבודה יצרנית-חרשתית
  • יזמות עסקית – ימוצר שמיוצר בלעדית על-ידי המועדון והמשתקמים אחראים על כל תהליך התכנון, הייצור, השיווק, המיתוג ועוד.
  • למידה של מיומנויות תעסוקתיות (כגון סינגור עצמי, הצגת כישורים בריאיון עבודה, עמידה בלוחות זמנים, תקשורת בין אישית ועוד)  וטכניקות של למידה קוגניטיבית כמו פתרון בעיות, קבלת החלטות, ניהול זמן ועוד
    הסטטוס של האדם השוהה מועדון תעסוקתי הוא "משתקם" ואין יחסי עובד מעביד בינו לבין המועדון. האדם עשוי לקבל דמי שיקום, אין תנאים סוציאליים.

מה מקבל אדם במועדון תעסוקתי:

  • מסגרת תעסוקתית יום-יומית
  • חברה
  • ליווי על ידי צוות של מדריכי שיקום המסייעים במהלך העבודה ובשיפור ורכישת מיומנויות ויכולות.
  • ליווי של איש מקצוע (עובד סוציאלי / מרפא בעיסוק) בתהליך ההתקדמות השיקומית וסיוע ברכישת מיומנויות ושיפור יכולות.

להלן קישורים למועדונים תעסוקתיים הפועלים באזור המועצה:

עודכן לאחרונה ב רביעי, 26 יולי 2017 18:32