< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה
חמישי, 29 יוני 2017 14:48

השלמת השכלה

מהות השירות

שירות השלמת השכלה נועד לסייע לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לממש את יכולותיהם הלימודיות ולהשלים את השכלתם בהתאם לכישוריהם ורצונם.

להשלמת השכלה יש חשיבות רבה ביצירת הזדמנויות תעסוקתיות והיא תורמת לשיפור הדימוי והביטחון העצמי.

במסגרת שירותי השלמת ההשכלה לומדים המשתקמים מיומנויות למידה, מיומנויות חברתיות, סנגור עצמי והתמודדות עם מסגרת.

מה כולל השירות

לכל משתקם מוצמד מלווה השכלה שבוחן את צרכיו, את תחומי העניין שלו, את היכולות האינטלקטואליות שלו ואת מצבו הנפשי. בהתאם לממצאיו מעניק המלווה למשתקם ייעוץ ומסייע לו בבניית תכנית לימודים מתאימה. 

שירותי השלמת ההשכלה כוללים:

  • אולפן עולים ללימוד עברית
  • השלמת לימוד יסוד
  • השלמת 12 שנות לימוד
  • השגת תעודת בגרות
  • קורס להכרת המחשב

חשוב לדעת

הקורסים עשויים להיות יעודיים לזכאי סל שיקום או משולבים בקורסים שוטפים במגוון מסגרות בקהילה והאדם משתלב בקורס ומקבל סיוע ממלווה ההשכלה שלו.

להלן קישורים לאתרים של ארגונים שמספקים שרותי השלמת השכלה באזור המועצה:

 

עודכן לאחרונה ב חמישי, 27 יולי 2017 11:08