תאטרון קהילתי לוותיקים בקהילה התומכת

רינת וסרמן

רכזת מתנדבים ואם קהילה

טל: 03-9000661/054-7552919