מרכז תעסוקה בחגור

יפה מנשה

מנהלת מרכז התעסוקה בחגור

טל: 03-9027272

 

לוותיקים המעוניינים לעסוק בעבודה יצרנית