שני, 23 נובמבר 2015 10:08

״כיוון חדש״ - עיתון הגמלאים בדרום השרון, גיליון 64 - דצמבר 2015