ילדים

תמי פרבר

מנהלת האגף לשירותים חברתיים

טל: 03-9000580/78 פקס: 03-9000590  tamif@dsharon.org.il

שירותי טיפול בילד ובנוער במועצה אזורית דרום השרון

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל 18, אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה.
מטרתו המרכזית של השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע  או לצמצם את הסיכון.

השרות מסייע לאוכלוסיות הבאות:

 • ילדים ובני נוער הנמצאים בסכנה ישירה ומידית, נפגעי התעללות פיזית, נפשית ומינית,ילדים ובני נוער החיים סביבה מסכנת וילדים החשופים לאלימות בין ההורים
 • ילדים ובני נוער בעלי הפרעות התנהגותיות או בעיות רגשיות ונפשיות
 • ילדים ובני נוער הסובלים מהזנחה מצד האחראים עליהם
 • ילדים ובני נוער שחיים בנסיבות שעלולות לגרום סיכון כגון: משבר גירושין, מוות של אחד ההורים, אבטלה, עלייה, מחלות או חוסר יכולת של האחראי למלא את חובותיו כלפיהם.

תפקידי השירות:

 • קביעת מדיניות ארצית בתחום הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון.
 • ייזום ופיתוח תוכניות טיפול  לשיפור מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון.
 • התאמת תוכניות הטיפול לצרכים המשתנים של  ילדים ובני הנוער בסיכון והוריהם.
 • פיתוח והעמקת התורה המקצועית לטיפול בילדים ובני נוער בסיכון.
 • פיתוח כוח אדם לטיפול באוכלוסיית הילדים בסיכון.
 • הפעלת פיקוח ובקרה על המחלקות לשירותים חברתיים והשירותים הניתנים לילדים ובני נוער בסיכון והוריהם בקהילה ומחוץ לקהילה

 השירות לילד ולנוער מציע את השירותים הבאים:

 • שירותים קהילתיים:
  התערבויות טיפוליות מגוונות לילדים והוריהם, ובכללם  שילוב במסגרות קהילתיות מתאימות, כמו: מועדוניות, מעונות רב תכליתיים, אשר נותנות מענה לבעיות של הילד והוריו בסביבה הקרובה של אזור מגוריהם, עד כמה שניתן. שירותים אלו ניתנים ע"י עובדים סוציאליים, עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות וכן ע"י עמותות ציבוריות הפועלות מטעמם
 • שירותי הגנה לילדים בסיכון:
  לפקידי הסעד במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מגוון סמכויות התערבות להגנה וטיפול בילדים במצבי סיכון וסכנה ובעיקר במצבי חירום. הסמכות ניתנה מתוקף חוק הנוער-טיפול והשגחה(1960) וחוק חסרי ישע(1989) ומופעלת באמצעות בתי המשפט.
 • שירותים חוץ ביתיים:
  פנימיות, משפחות אומנה,קלטי חרום ומרכזי חרום,המופעלים בעיקר ע"י עמותות ציבוריות ופרטיות בפיקוח השרות לילד ונוער. ההפניה למסגרות החוץ ביתיות נעשית ע"י עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לאחר שהילד והוריו עברו דיונים בועדות תכנון, טיפול והערכה (ועדות החלטה).

בנושא זה יש לפנות לעו״ס המשפחה לפי השתייכות יישובית.

לטבלת עובדות סוציאליות משפחתיות (מעודכן ל- 01/2018)

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר