טיפול פרטני בניצולי שואה מרותקי בית

חיה דואק

מנהלת היחידה למען הקשיש ומרכזת תכנית בן ממשיך

טל: 03-9000592   haya@dsharon.org.il

טיפול פרטני בניצולי שואה מרותקי בית ע"י מטפלים מקצועיים.