גמלת סיעוד

חיה דואק

מנהלת היחידה למען הקשיש ומרכזת תכנית בן ממשיך

טל: 03-9000592   haya@dsharon.org.il

יעוץ והכוונה בהגשת בקשות לביטוח לאומי, ביקורי בית ועוד,