חמישי, 04 אוקטובר 2018 10:53

לקראת הבחירות הקרבות

יום הבחירות

 • ב-30 באוקטובר 2018 יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ לרבות המועצות האזוריות.
  תיקון לחוק המועצות האזוריות משנת 2017 קבע שהבחירות למועצות האזוריות יתקיימו בכל 5 שנים במועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות, ולא במועד נפרד כפי שהיה נהוג עד אז.

 • בנוסף, בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות ובדומה לבחירות לכנסת, יום הבחירות יהיה לראשונה יום שבתון.
  שינוי החוק נועד להדגיש שהבחירות לשלטון המקומי הן חשובות לא פחות מהבחירות לכנסת בהשפעתן על חיי האזרח, ומטרתו להביא לעלייה משמעותית באחוזי ההצבעה.

 • הקלפיות בכל הישובים יפתחו בשעה 07:00 ויהיו פתוחות עד השעה 22:00 (למעט ישובים בהם פחות מ-350 מצביעים, שם תיסגר הקלפי בשעה 20:00).
  במועצות אזוריות  יצביעו התושבים בשלוש מעטפות שונות. מעטפה צהובה לראשות המועצה, מעטפה לבנה לנציגות במליאה ומעטפה כחולה לועד המקומי.

 • בדרום השרון 22,812 בעלי זכות בחירה. ביום הבחירות יפתחו בישובים 44 קלפיות.

 • הזכות לבחור נתונה לכל מי שהיה רשום בפנקס הבוחרים כתושב הרשות לפחות 40 ימים לפני הבחירות, כלומר עד ל-20 בספטמבר, ושביום הבחירות מלאו לו 17 שנים לפחות.  
  על פי החוק, לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבחירות ישלח שר הפנים לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים הודעה בדבר מיקום הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים שלה והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

 • אין חובה להציג את ההודעה כדי להצביע, אך הצגתה בקלפי תסייע לוועדת הקלפי באיתור שמו של הבוחר. 
  חיילים, שוטרים וסוהרים רשאים להצביע בקלפיות מיוחדות, בדומה לבחירות לכנסת, ואינם חייבים להצביע בקלפי מסוימת. בניגוד לבחירות לכנסת, אין הוראות המסדירות את הצבעתם של ימאים, אנשי הסגל הדיפלומטי, אסירים, עצירים ושל מי שמאושפז ביום הבחירות.

 • הזכות לבחור נתונה לכל מי שיהיה רשום בפנקס הבוחרים כתושב הרשות לפחות 40 ימים לפני הבחירות, כלומר עד ל-20 בספטמבר, ושביום הבחירות מלאו לו 17 שנים לפחות.  
  על פי החוק, לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבחירות ישלח שר הפנים לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים הודעה בדבר מיקום הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים שלה והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

 • הבחירות למועצה האזורית מתבצעות בשלוש מעטפות. הראשונה (צהובה) למועמד/ת לראשות מועצה (בחירה זו היא אישית וישירה), השניה (לבנה) היא לחבר מליאה והשלישית (כחולה) מיועדת לועד המקומי.

 • כדי להיבחר לראשות מועצה על המועמד לזכות בלפחות 40% מהקולות הכשרים.
  היה  ואף אחד מהמועמדים לראשות המועצה לא  יזכה ב-40% מקולות המצביעים, יערך ב-13 בנובמבר 2018 סיבוב שני לבחירת ראש/ת המועצה בו ישתתפו 2 המועמדים אשר להם אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר. 
  ראש הרשות שיבחר יתחיל לכהן 21 ימים לאחר יום בחירתו.  

 • מעטפת הבחירות השניה (לבנה)  היא לחבר מליאה המייצג את הישוב בו מתגורר המצביע.
  כל יישוב יבחר נציג אחד או שניים למליאת המועצה בהתאם למספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בו: ישוב ובו עד 750 בעלי זכות בחירה יבחר נציג אחד, וישוב עם יותר מ-750 בעלי זכות בחירה יבחר 2 נציגים.
  לאור גידול במספר התושבים ביישובים ירחיב וצופית, יצטרפו  שני ישובים אלו לישובים אלישמע, כפר סירקין, מתן, נווה ימין, נווה ירק, נירית, צור יצחק, רמות השבים ושדה ורבורג הבוחרים 2 נציגים למליאת המועצה.
  במליאה הבאה יכהנו בסה"כ 43 חברים (למול 41 בקדנציה הקודמת).

 • מעטפת הבחירות השלישית (כחולה) מיועדת לועד המקומי.
  כאן יבחרו התושבים את נציגי הועד המקומי בישובם, כל ישוב ומספר הנציגים המאושר לו. 

 • מנהלת הבחירות מטעם משרד הפנים היא הגברת  עידית סודרי.
  שאלות בנושאי הבחירות או תלונות על עבירות בחירות, יש להפנות אליה בטל. 050-6204374. 

 • פרטים נוספים באתר משרד הפנים: www.boharim.org.il יש לעקוב אחר הפרסומים בדף הבחירות באתר המועצה, בלוחות המודעות, במועצה וביישובים

Media

קודם בוחרים ואח"כ מבלים ! ב- 30.10 כולם מצביעים!