אישור לרשם המקרקעין (טאבו) על העברת זכויות

הטופס הנ״ל הינו חלק מהליך לקבלת אישור מרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות.

להסבר מקיף על התהליך יש לקרוא את ההסבר בקישור הבא

 

Media

טופס אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
איך אפשר לעזור ?