מרכז יום לתשושי נפש- נמצא בתהליך בנייה. מיועד לתת מעטפת טיפולית ותמיכתית מותאמת לקשישים בעלי ירידה קוגנטיבית הזקוקים להשגחה. המרכז יפתח בחודשים הקרובים ויפעל חמישה ימים בשבוע.

חיה דואק
מנהלת היחידה למען הקשיש ומרכזת תכנית בן ממשיך
03-9000592

או לעמותה לחבר הותיק בדרום השרון: 03-9000658