דלג לתוכן העמוד

פניה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר לרכישת כלי רכב כמפורט בטופס "הצעת מחיר"-נספח א' להזמנה. על הזמנה זו לא חלים דיני המכרזים.

את ההצעה בצירוף שיק אישי, ניתן להגיש במסירה ידנית במשרדי מחלקת התחבורה בבניין המועצה האזורית, קרית המועצה נווה ירק, לידי מיקי בלומנטל ו/או איציק טופול, וזאת עד ליום 10.02.2021 שעה  12.00.

בדבר פרטים נוספים יש לפנות למר מיקי בלומנטל בטל' 03-9000576.

בכבוד רב
מועצה אזורית דרום השרון

מסמכי ההזמנה:

הזמנה לקבלת הצעת מחיר לרכישת כלי רכב