דלג לתוכן העמוד

החברה הכלכלית לפיתוח - מכרז מס' 5/2020 לתכנון, הקמה והפעלה של מרכז חדשנות בדגש על חקלאות וקיימות

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ מתכבדת להזמין בזה הצעות לתכנון, הקמה והפעלה של מרכז חדשנות בדגש על חקלאות וקיימות לפי המכרז הנדון.

מסמכי המכרז:

מכרז מס' 5/2020 לתכנון, הקמה והפעלה של מרכז חדשנות בדגש על חקלאות וקיימות

מידע נוסף:

מצגת הסבר בנושא מרכז חדשנות לטכנולוגיות חקלאיות וקיימות