דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 25/2020 למשרת עו"ס מטר"א (מוקד טיפולי ראשוני) בתחום ההתמכרויות

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:   עו"ס מטר"א (מוקד טיפולי ראשוני) בתחום ההתמכרויות

היקף משרה:  75%

כפיפות ארגונית:  מנהלת האגף לשירותים חברתיים 

דרוג דרגה: מתח דרגות  י"א-ט' בדרוג העובדים הסוציאליים.

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • הובלה וניהול מוקד מטר"א

 • מתן מענה כוללני ייחודי לאוכלוסיות על רצף ההתמכרות

 • איתור מוקדם של האוכלוסייה, ביצוע אבחון משלים, בניית תוכנית התערבות כוללנית בדגש על מיצוי זכויות והכנה לחיי עבודה.

 • קיום קשר שוטף עם עו"ס היחידה להתמכרויות במחלקה לשירותים חברתיים

 • התערבות פרטנית וקבוצתית

 • השתתפות בצוות רב מקצועי

 •  ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר

דרישות התפקיד:

השכלה:  

תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת  תארים מחו"ל במשרד החינוך. 

ניסיון מקצועי :

 • ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות על רצף ההתמכרות (נוער, צעירים, נשים, בוגרים ותחלואה כפולה)– יתרון
 • ניסיון במתן הדרכה - יתרון

כשירות מקצועית: רישום בפנקס העובדים הסוציאליים    

כישורים אישיים: יחסי אנוש מעולים, יכולת ניהול צוות ותקציב.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף צילום ת"ז, תמונת פספורט, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 26/11/2020 בשעה 12:00 בצהריים.

 • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 בכבוד רב

 אושרת גני-גונן
 ראש המועצה