דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותים לצורך ניהול ותפעול תחום הניו מדיה של המועצה

בהתאם לנוהל יועצים

המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מעוניינת בקבלת שירותי ניהול ותפעול הניו מדיה של המועצה תחת ניהולה של דוברת המועצה (להלן- "השירותים").
בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה (להלן: "הפנייה").

לצפייה בקובץ המצורף למכרז