דלג לתוכן העמוד

מכרז להפעלת סוכנות דואר נווה ירק - חברת דואר ישראל

חברת דואר ישראל פרסמה מכרז להפעלת סוכנות דואר נווה ירק.

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו – 7/9/2020

ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.israelpost.co.il (מכרזים) וכן אצל הניה קוזמה בטלפון: 054-2888496.

 בברכה,
חברת דואר ישראל

מסמכי המכרז:

מודעה בדבר מכרז להפעלת סוכנות דואר אשנב קדמי נווה ירק

תנאי מכרז נווה ירק - סוכן דואר (יחיד ותאגיד)

חוזה רשות שימוש -נווה ירק 

חוזה סוכן דואר כולל חלוקת דואר נווה ירק

מצגת רקע לתהליך המכרזי 

הודעה ללקוחות סוכנות דואר נווה ירק