דלג לתוכן העמוד

למועצה האזורית דרום השרון דרוש/ה עו"ס נוער וצעירים במסגרת תוכנית יתד (מכרז 37/2019)

תאור המשרהעו"ס נוער וצעירים במסגרת תוכנית יתד.

היקף משרה75%

כפיפות ארגונית: מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

דרוג דרגה: מתח דרגות יא-ט בדרוג העובדים הסוציאליים.

תיאור תמציתי של תפקיד:

ליווי פרטני של צעירים/ות במצבי סיכון ובכלל זה :

 • איתור וישוג.
 • אינטייק.
 • בניה משותפת של תוכנית פעולה אישית.
 • סנגור, תיווך לשירותים והפנייה לגורמים נוספים.
 • ליווי מתמשך וקבוע.
 • סיוע בנקודות משבר.

פיתוח המערך היישובי והעבודה המערכתית עם צעירים/ות במצבי סיכון ביישוב:

 • העלאת המודעות לנושא הצעירים בכלל וצעירים וצעירות במצבי סיכון בפרט.
 • תכלול המערך היישובי ופיתוח מכלול המענים והשירותים למען צעירים וצעירות במצבי סיכון.
 • גיוס והפעלת מתנדבים ומנטורים לצעירים וצעירות במצבי סיכון.
 • הובלה מקצועית והפצת ידע בנושא צעירים וצעירות במצבי סיכון.
 • מבצע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.

עדיפות לבעלי תואר שני בעבודה סוציאלית.

ניסיון מקצועי:

ניסיון של 5 שנים בעבודה סוציאלית עם צעירים ו/או בני נוער ו/או משפחות צעירות.
ניסיון ויכולת הובלה, הנעה והפעלה של מיזמים מורכבים ומרובי שותפים יתרון לבעלי ידע וניסיון בעבודה חברתית מבוססת נתונים ובשימוש במערכות מידע.

כשירות מקצועית:

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • רישיון נהיגה ויכולת ניידות.
 • היעדר רישום פלילי.

דרישות מיוחדות:

יכולת קבלה והכלה של מצבי סיכון קשים ומצבי חיים מורכבים, יכולת לגמישות ועבודה בשעות משתנות כולל בשעות הערב והלילה, יכולת נגישות טלפונית ופיזית, ראייה מערכתית ויכולת עבודה עם ממשקים מרובים.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, נשיאה באחריות , יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, כושר ניהול מו"מ.

להגשת מועמדות יש להגיש:

 1. קורות חיים.
 2. המלצות.
 3. תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף.
 4. שאלון אישי למילוי ופרטים נוספים בכתב (הקלק/י להורדה)
 5. טופס הצהרה קרוב משפחה המועסק ברשות (הקלק/י להורדה)

מועמדות יש להגיש בצירוף אישורים והמלצות לא יאוחר מיום 26.09.19 בשעה 12:00 למייל :hr@dsharon.org.il

 • העונים לדרישות המשרה יוזמנו לראיון.
  המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת משאבי אנוש/שכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה המקובלות.
 • כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה ללשון נקבה וכן להיפך.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • גילוי נאות : התפקיד מאוייש במ"מ.