דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 15/2020 למשרת רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון


מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון

היקף משרה50% משרה

כפיפות ארגונית: מנהלת האגף לשירותים חברתיים

דרוג דרגה: חינוך משלים, דרגה A.B / עו"ס

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • ליווי אישי של צעירים/ות במצבי סיכון לשם השתלבות מיטבית בעולם העבודה.
 • הובלה ויישום של פרויקט חברתי ותעסוקתי לצעירים וצעירות בסיכון
 • איתור , יישוג וגיוס הצעירים.
 • ליווי תעסוקתי אישי של הצעירים לאורך המסלול של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימודים/ הכשרה מקצועית, התמדה וקידום מקצועי.
 • פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה.
 • פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב הצעירים בעבודה.
 • תיווך למענים קיימים.
 • איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים עירוניים ואזוריים רלוונטיים.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל או הנדסאי / טכנאי רשום התאם לסעיף  39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באותם תחומים.
יתרון לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
יתרון משמעותי לבעלי תעודת "מקצועיות בתעסוקה - מקדם תעסוקה פרט" של ג'וינט-תבת/ בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה / משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים.

ניסיון מקצועי:

ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים/ות במצבי סיכון – יתרון
ניסיון בשילוב תעסוקתי – יתרון
רקע בעבודה מול מעסיקים – יתרון

דרישות מיוחדות :

ניידות -חובה
גמישות בשעות העבודה, עבודה בשעות אחה"צ ע"פ צורך.

כישורים אישיים:

יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ, שליטה בשפה העברית, ביישומי המחשב והאינטרנט.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 23.06.20 בשעה 12:00.

 • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל .

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה