דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 10/2020 למשרת מנהל/ת מדור רישוי ובנייה


מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: מנהל/ת מדור רישוי ובנייה

היקף משרה100%

כפיפות ארגונית: מהנדסת הועדה 

דרוג דרגה: מתח דרגות 38-42 בדרוג מהנדסים / הנדסאים

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • ניהול צוות עובדי המחלקה לרישוי בניה.
 • גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ומהנדס הועדה בכל הנוגע להליכי רישוי הבניה במרחב התכנון המקומי.
 • אחריות לעמידה ביעדי המחלקה.
 • הנחיית עובדי המחלקה וקיום בקרה מקצועית על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה.
 • אחריות להכנת סדרי היום של וועדות הרישוי ( מליאת הועדה, וועדת המשנה לתכנון ולבניה, רשות הרישוי) והפצתם למשתתפים,  נציגים וחברים, השתתפות בדיוני ועדות הרישוי וייצוג הנושאים המחלקתיים.  אחריות להכנת והפצת הפרוטוקולים של ועדות אלה.
 • קבלת קהל ומתן הנחיות למתכננים ומבקשי היתרי בניה.
 • מענה לתלונות בענייני רישוי בניה.
 • ייצוג הועדה המקומית בפני וועדת הערר ובית המשפט בנושאי רישוי בניה .
 • בקרה מוקדמת ואשור מסמכים וטפסים המועברים לחתימות סטטוטוריות.
 • אחריות לניהול ,טיוב ומחשוב ארכיון תיקי הבניין .
 • הכרת מערכות המחשוב והמידע, הכנת מצגות וכל מידע ערוך, הנדרש להצגת מדיניות העירייה בתחום הרישוי, בפני מוסדות העירייה, הממשלה וגופים נוספים.
 • מבצע/ת כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל, באחד או יותר מהתחומים הבאים:  הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים,  או הנדסאי / טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באותם תחומים.
תינתן עדיפות לבעלי הכשרה בתחום הרישוי  כגון : קורס בודקי תוכניות של מנהל התכנון לעובדי רשויות / אחר מוכר.
רישום בפנקס המהנדסים / אדריכלים / הנדסאים.

ניסיון מקצועי:

ניסיון של שנתיים לפחות בבדיקת בקשות להיתרי בנייה במוסד תכנון או ברשות מקומית. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בוועדות ברשות מקומית ובעלי ניסיון ניהולי. הכרות עם הרפורמה בתכנון ובניה ועם מערכת רישוי זמין .

דרישות מיוחדות: 

נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלו"ז, עבודה בשטח, עבודה בצוות , נמרצות , עבודה מחוץ לשעות העבודה המקובלות.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, אסרטיביות, יכולת ייצוג הרשות בפני  גורמים חיצוניים,  כושר ניהול מו"מ.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 23.06.20 בשעה 12:00.

 • בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל .

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה