דלג לתוכן העמוד

למועצה האזורית דרום השרון דרוש/ה עו"ס אזרחים ותיקים- טיפול בבני משפחה מטפלים (מכרז 38/2019)

תאור המשרהעו"ס אזרחים ותיקים- טיפול בבני משפחה מטפלים.

היקף משרה100%

כפיפות ארגונית: מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

דרוג דרגה: מתח דרגות י-ח בדרוג העובדים הסוציאליים.

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • הפעלת דרכי התערבות פרטניים עם בני משפחה מטפלים : אבחון והערכה, קביעה וביצוע תוכנית התערבות, מתן טיפול קצר-מועד.
 • הפעלת מתודות התערבות מגוונות בתחום הקבוצה – עבור בני משפחה מטפלים.
 • ייזום ליווי והנחייה של פורום יישובי בתחום.
 • בניית מערך קהילתי תומך מתוך ראייה יישובית כוללת של התחום, כגון : שיתופי פעולה עם גורמים הפועלים ביישוב, שיתוף לקוחות, הסברה והעלאת המודעות.
 • יצירת ממשקי עבודה משותפים עם עו"סים באגף לשירותים חברתיים בכלל וביחידה לאזרח הותיק בפרט.
 • כתיבה, תיעוד, איסוף נתונים והפקת חומרים מקצועיים בתחום.
 • מבצע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.

ניסיון מקצועי:

ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית.

כשירות מקצועית:

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • רישיון נהיגה ויכולת ניידות.
 • היעדר רישום פלילי.

דרישות מיוחדות:

עבודה בשעות בלתי שיגרתיות.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, נשיאה באחריות , יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, כושר ניהול מו"מ.

להגשת מועמדות יש להגיש:

 1. קורות חיים.
 2. המלצות.
 3. תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף.
 4. שאלון אישי למילוי ופרטים נוספים בכתב (הקלק/י להורדה)
 5. טופס הצהרה קרוב משפחה המועסק ברשות (הקלק/י להורדה)

מועמדות יש להגיש בצירוף אישורים והמלצות לא יאוחר מיום 26.09.19 בשעה 12:00 למייל :hr@dsharon.org.il

 • העונים לדרישות המשרה יוזמנו לראיון.
  המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת משאבי אנוש/שכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה המקובלות.
 • כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה ללשון נקבה וכן להיפך.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • גילוי נאות : התפקיד מאוייש במ"מ.