דלג לתוכן העמוד

10/2022 - מנהל.ת מחלקת חשבות וכספים באגף החינוך

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מנהל.ת מחלקת חשבות וכספים באגף החינוך

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית:  מנהלת אגף חינוך 

דרוג דרגה:  מח"ר 39-41 או חוזה דירוגי (כלכלנים/אקדמאים) בכפוף להנחיות משרד הפנים

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • הכנת תקציב שנתי ורב שנתי לאגף החינוך בהתאם להנחיות מנהלת אגף חינוך והגזבר.
 • אחריות לפיקוח ובקרה על ביצוע התקציב הרגיל כפי שאושר לאגף החינוך.
 • אחריות לריכוז דרישות פיתוח באגף החינוך, להכנה ומעקב אחר תקציב הפיתוח.
 • אחריות לפתיחת הזמנות רכש של אגף החינוך בהתאם להנחיות מנהל הרכש ומעקב עד לאישורה.
 • אחריות על תחום תקציב ההסעות במועצה - ניהול, מיצוי קבלת הכספים מול משרד החינוך, מימוש ובקרה.
 • אחריות על חיוב וגביית אגרות תלמידי חוץ וגביה עצמית.
 • איסוף נתונים מגורמי חוץ, עיבוד, ניתוח ומתן המלצות (לרבות בתי ספר וגני ילדים).
 • טיפול בכל נושא תכנון עתידי וביצוע בקרה על הניהול העצמי בבתי הספר.
 • טיפול בכל נושאי הניהול העצמי במוסדות החינוך.
 • ריכוז וטיפול בנושאי מנהלה וארגון של אגף החינוך בתחום התקציב.
 • השתתפות בפורומים פנים וחוץ מועצתיים הקשורים לתחומי אחריות התפקיד.
 • אחריות על כל המשימות בעלות היבטים כספיים כולל גבייה, חוזים ותשלומים.
 • אחריות על קולות קוראים, דוחות כספיים, מעקב אחר הכנסות, דיווח למשרדי הממשלה השונים על קבלת תקציבים רגילים ותב"רים.
 • מיצוי ויוזמה להגדלת תקציב משרדי ממשלה.
 • ביצוע מטלה המנותבת ע"י הממונה הישירה או מי מטעמה.

דרישות התפקיד:

השכלה: 
בעל.ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים : חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או סטטיסטיקה או תעודת רואה חשבון בתוקף .

ניסיון מקצועי:
עבור בעל.ת תואר אקדמי כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, כושר למידה, יכולת ארגון ותכנון, יוזמה, עצמאות ויצירתיות, כושר התמדה, תודעת שירות גבוהה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת החלטות, אסרטיביות, יחסי אנוש  טובים.

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון, 06/03/22
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף ההון האנושי יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – אגף ההון האנושי – מכרזי מש"א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה