דלג לתוכן העמוד

הארכת תוקפו של הסכם לביצוע עבודות תחזוקת מתקני משחקים ומתקנים לפעילות גופנית נטולי השגחה בישובי המועצה- מכרז פומבי מס' 05/17

לצפייה בקובץ המצורף למכרז