דלג לתוכן העמוד

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור
מכרז מס' שנ/29/2020 של החברה למשק וכלכלה - אשכול צפוני 
מכרז מס'' שנ/29/2020 של החברה למשק וכלכלה - אשכול דרומי

לצפייה בקובץ המצורף למכרז