תושבים למען תושבים: מגייסים תרומות מזון


תושבים למען תושבים

המועצה בשיתוף עמותת אחים והעמותה לחבר הותיק מקימה בימים אלה מחסן מזון בו ירוכזו מוצרי מזון שיועברו כתרומה למשפחות אשר זקוקות לסיוע בעקבות משבר הקורונה.

תושבים המעוניינים לתרום גם הם מוצרי מזון יבשים וטואלטיקה מוזמנים להעבירם למזכירויות הישובים, עד ליום שישי בצהריים.
במקביל עמותת אחים תפעיל מוקדי איסוף מזון מחוץ לסופרים במתן, צור יצחק ושדי חמד.

המועצה הקציבה 50,000 ש"ח לקניית תווי קניה עבור המשפחות. תושבים המעוניינים לתרום סכום כסף לטובת רכישת תוי קניה למשפחות אלה יוכלו לעשות זאת דרך פלטפורמה דיגיטלית שאת פרטיה נפרסם בימים הקרובים.

תודה על ההתגייסות!

רשימת המוצרים אותם ניתן לתרום:

חלוקת מזון