הצטרפו ליובל המבולבל ולאושרת ראש המועצה לשידור LIVE בפייסבוק המועצה