מטה ההסברה למאבק בקורונה: בדיקות ביתיות מפוקחות יוצאות היום לדרך


תמונה נושאית הודעה חשובה בנושא המאבק בנגיף הקורונה

מטה ההסברה למאבק בקורונה:
בדיקות ביתיות מפוקחות יוצאות היום לדרך

משרד הבריאות מעדכן, כי החל מיום רביעי 27.7, יוכל הציבור, לראשונה, להיבדק בבדיקות אנטיגן ביתיות מפוקחות מרחוק באמצעות שיחת ווידאו מצולמת. 
בדיקה זו תחשב כבדיקה מוסדית ותוצאותיה תדווחנה במערכת הבריאות ללא צורך לבצע בדיקה נוספת בתחנות מוסדיות. 
מי שיבחר להיבדק בצורה זו בביתו, ייצור קשר עם החברה המפעילה המוכרת ע"י משרד הבריאות, יפעל עפ"י הנחיות הבדיקה, וכאמור, התוצאה תדווח ע"י החברה באופן רשמי למשרד הבריאות ולקופת החולים בה מבוטח הנבדק. 

מהלך זה נועד להקל על כלל הציבור, ולאפשר לכל מי שמעוניין, להיבדק בצורה קלה ונגישה בביתו ובכך לחסוך את היציאה מהבית ואת העמידה בתור, ומקל במיוחד על מי שנמצא בקבוצות הסיכון. 

חברות בעלות הטכנולוגיה הרלוונטית מציגות בפני משל"ט הקורונה הלאומי את יכולותיהו ועמידתן בתנאי הקול הקורא וכן את מחויבותן לשמירת פרטיות האזרח, ובהתאם לכך, הן מקבלות אישור להציע את הבדיקות לקהל הרחב. 

מד"א הראשונה שאושרה למטרה זו, ובימים הקרובים תאושרנה חברות נוספות. 

האזרח יוכל לבחור דרך איזו חברה לבצע את הבדיקה, לרבות שיקולי העלות המבוקשת ע"י החברה (הבדיקה הינה על חשבון הנבדק). 

משל"ט הקורונה הלאומי יפקח על הפעלת השירות והשגת המטרה העליונה של שגרת חיים בצל הקורונה. 

משרד הבריאות שב וקורא לציבור שנמצא בסיכון עקב גיל או מחלות ממושכות להיבדק בבדיקה מוסדית (PCR או אנטיגן) ולקבל תרופות שמונעות אשפוז ומחלה קשה.