גם לנו נמאס, עוד בידוד, עוד בדיקה...


גם לנו נמאס, עוד בידוד, עוד בדיקה...
איפה הימים שלהיות חיובי היה דבר טוב?
הוכן ומוקדש בצחוק ובאהבה לכל 1089 המאומתים לקורונה במועצה ול-819 המבודדים והוריהם.
מוזמנים להוסיף עוד בעצמכם או להעביר לחברים מיואשים
לפוסט בפיייסבוק המועצה