הממשלה אישרה מספר החלטות לגבי הכניסה לישראל


תמונה נושאית הודעה בנושא קורונה

הממשלה אישרה מספר החלטות לגבי הכניסה לישראל במסגרת המשך הטיפול בגל האומיקרון

  • חובת ביצוע בדיקת קורונה בכניסה לישראל תוארך עד ליום ב׳, 7.2.22
  • חובת ביצוע בדיקה שבועית עבור איש צוות הנכנס לישראל ממדינה שהיציאה אליה לא הוגבלה, גם אם שהה באותה מדינה פחות מ-12 שעות ולא יצא משטח שדה התעופה.
  • הגבלת הפעילות בשדות התעופה תוארך עד ליום ב׳, 7.2.22
  • הפיקוח הטכנולוגי על הנכנסים לישראל (הסכמון) יוארך עד ליום ג׳, 9.2.22

לידיעתכם.