החל הרישום למעונות היום


החל הרישום למעונות היום לשנה"ל תשפ"ג!

הרישום מתבצע באופן מקוון וישירות באגף מעונות היום של משרד העבודה והרווחה.

המעונות במועצה שלנו:

  • מעון גוונים - צור יצחק
  • מעון שרונים - צור יצחק  
  • מעון עופרים - נווה ימין
  • מעון ברוש - ירחיב-מתן

למעבר לרישום ולמידע מפורט

מודעה גרפית החל הרישום למעונות היום תשפג