בהצלחה לכל הילדים והילדות שחוזרים מחר למעונות היום ולגני הילדים