עדכון מצב - נתוני קורונה ליום 8.10.20


נתוני קורונה ליום 8.10.20

היום במועצה ישנם 100 חולים מאומתים (ירידה של 8 מאתמול)

לפילוח המלא של נתוני חולים ומבודדים לפי ישובים

עדכון מצב קורונה 081020 דרום השרון