בואו להתנדב - מנצחים את הקורונה יחד


בואו להתנדב מנצחים את הקורונה יחד

בואו להתנדב!

יחידת ההתנדבות במועצה בשגרה ובימי קורונה מסייעת לישובים ולאגפי ומחלקות המועצה במתן מענה לתושבי המועצה; חלוקת חבילות מזון לתושבים, סיוע בקניית תרופות,  עזרה למשפחות מבודדות על פי הצורך, סיוע בתיקון מחשבים והשמשתם ועוד ועוד...

יחד, בעזרה הדדית ובסולידריות, ננצח את הקורונה!

להצטרפות למערך ההתנדבות ניתן לפנות לאירית קרמל לוי
בטלפון 053-3026957 או במייל iritkl@dsharon.org.il