עודד לובוביץ
מנהל תפעול אגף חינוך
03-9000546

נגישות היא מונח כללי הבא לתאר את טווח יכולת השימוש של מספר אנשים גדול ככל האפשר, בשירותים, מבנים, מנגנונים וכד'.

מ.א. דרום השרון עושה כמיטב יכולתה להנגיש את שירותי המועצה לתושבים הזקוקים לכך. בין היתר, באמצעות התאמת מבנה המועצה לשימוש אנשים המוגבלים בתנועה (שילוט, מעלית וכיוב׳)ֿֿ, הצבת מקומות חניה מיועדים לנכים בקדמת מבנה המועצה ומינוי ממונה נגישות, שפרטיו מצויינים לעיל,  אליו ניתן לפנות בכל שאלה ותלונה בנושאים הללו.

אתר מ.א. דרום השרון מונגש בהתאם לחוק הנגישות ברמה של AA ובכל עמוד אינטרנט ניתן לנצל את האפשרויות בתפריט הנגישות (הממוקם מצד שמאל למעלה) כדי להקל על הגלישה באתר בהתאם למוגבלות ממנה סובל הגולש.

לכל שאלה בנוגע להנגשת האתר, ניתן לפנות למנהל האתר בכתובת admin@dsharon.org.il