מצ״ב מסמכים שיש למלא במכרזי כ״א (פירוט מתי ואיך בהצעות).

  1. שאלון אישי למילוי ופרטים נוספים בכתב (הקלק/י להורדה)
  2. טופס הצהרה קרוב משפחה המועסק ברשות (הקלק/י להורדה)

פרטים כללים אודות המשרות  ניתן לקבל במחלקת משאבי אנוש/שכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה המקובלות..