תשלום דרך אתר mast

  • תשלום ארנונה בהוראת קבע בנקאית 
    
יש להוריד את הטופס המצורף בקישור הבא, למלאו, לצרף חותמת של הבנק על הטופס ולשלוח אותו באמצעות הטופס הנ״ל.
     
  • תשלום ארנונה בהוראת קבע בכרטיס האשראי
    
חובה למלא את הטופס המצורף בקישור הבא ולשלוח אותו באמצעות הטופס הנ״ל.