בטופס הבא ניתן לפנות למחלקת הגביה בנושאים הבאים:

  • אישורים.
  • אכיפה.
  • אגרות והיטלים.
  • ארנונה עסקים.
  • שומה.
  • שילוט.
  • בירור מצב חשבון.
  • החזר כספים.
  • תלונה.
  • תשלום.

 

ניתן למלא את הטופס גם באתר mast

לתמיכה במילוי הטופס, ניתן לפנות למספר: 072-339-0809