תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים, ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע/מלווה במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות.
המועצה אחראית להסדרת הליך הגשת הבקשה בשם התלמידים העונים על הקריטריונים, ולהעסקת סיוע/מלווה לתלמידים בחינוך הרגיל.
הורים המבקשים להגיש הבקשה עבור ילדיהם/ילדותיהם יוכלו לעשות זאת באמצעות טופס זה ובהתאם לקריטריונים המזכים בסיוע/מלווה.
המועצה תגיש את הבקשות למשרד החינוך במהלך החודשים אפריל ומאי עם קבלת האישור יישלח להורה מייל בנושא.

לפני הגשת הבקשה, יש לעבור על הקריטריונים המזכים בהשגחה/ליווי רפואי ועל המצבים הרפואיים שאינם מזכים בסיוע מטעם הוועדה הנמצאים בקישור:

מידע כללי לגבי אופן הסיוע/ליווי עבור תלמידים עם צרכים רפואיים ייחודיים 
פרטים אישיים
פרטי התלמיד.ה:

לומד.ת בגן / בית ספר (חובה) שדה חובה

 פרטי ההורה: 

פרטי מגיש הבקשה (ימולא אם מגיש הבקשה אינו.ה ההורה):

 
פירוט הבקשה

בני/בתי מקבלים ליווי בשנה הנוכחית (חובה) שדה חובה

אנא סמן.י (חובה) שדה חובה
 
להגשת בקשה במצבים של השגחה בטיפולים פולשניים או השגחה שאינה אלרגית:
    1.    יש לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה קבוע, תוקף המסמך נכון ל- 4 חודשים טרם מועד ההגשה למועצה.
    2.    על המסמך לפרט את מהות המצב הרפואי ואת פירוט הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

להגשת בקשה עבור השגחה לאלרגיה בלבד:
     יש לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה – אלרגולוג קבוע. תוקף המסמך נכון ל-10 חודשים טרם מועד ההגשה למועצה.
 
מכתבי שחרור מבתי חולים, מסמכים של ביטוח לאומי, תעודת נכות ועוד אינם נידונים בוועדה הבין-משרדית ולכן אין צורך לצרפם.
 
 

יש להעלות את הקובץ בפורמט של PDF ולכווץ אותו לגודל מקסימלי של 1MB

Browser not supported