ניתן לפנות אלינו גם דרך הוואטסאפ בטלפון שמספרו: 054-9335787 

היישוב בו נמצא הצהרון

פרטי הילד/ים (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחה כיתה/ גן

יש לרשום שמות כל הילדים/ות הרלוונטיים/יות לפניה