אנא תשומת ליבך להנחיות למילוי וצירוף המסמכים הנלווים הנדרשים:
1. במקרה של עדכון לכתובת חדשה בתוך המועצה יש לצרף:
* צילום ת״ז שני הורים /הורה יחידני, כולל ספח עם פרטי הילד/ים וכתובת המגורים החדשה.
 
2. במקרה של תושב חדש במועצה שילדו/ ילדתו עולים לכיתה ב' עד ו' יש לצרף:
* צילום ת״ז שני ההורים /הורה יחידני, כולל ספח עם פרטי הילד/ים וכתובת המגורים החדשה.
* צילום חוזה שכירות או רכישת דירה/נכס (עמוד חתום ע״י עו״ד ובו שם השוכר/ רוכש).
מסמך ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 
פרטים אישיים

פרטי הפניה
נושא הפניה (חובה) שדה חובה


פרטי הילדים עבורם מבוצעת הפניה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהותתאריך לידהמיןעולה לכיתה

נא לציין לאיזו כיתה עולה הילד