אנא תשומת ליבך להנחיות למילוי וצירוף המסמכים הנלווים הנדרשים:
1. במקרה של עדכון לכתובת חדשה בתוך המועצה יש לצרף:
* צילום ת״ז שני הורים /הורה יחידני, כולל ספח עם פרטי הילד/ים וכתובת המגורים החדשה.
 
2. במקרה של תושב חדש במועצה שילדו/ ילדתו עולים לכיתה ב' עד ו' יש לצרף:
* צילום ת״ז שני ההורים /הורה יחידני, כולל ספח עם פרטי הילד/ים וכתובת המגורים החדשה.
* צילום חוזה שכירות או רכישת דירה/נכס (עמוד חתום ע״י עו״ד ובו שם השוכר/ רוכש).
מסמך ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 
פרטים אישיים

פרטי הפניה
נושא הפניה (חובה) שדה חובה


פרטי הילדים עבורם מבוצעת הפניה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהותתאריך לידהמיןעולה לכיתה