קיבלתי מכתב פירוט חובות- מה עלי לעשות כעת?

על מנת להיות זכאי לאישור לטאבו עליך לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לך.

 

אין חובות בגין הנכס ו/או כל החובות בגין הנכס שולמו

יש לשמור את כל אישורי התשלום ולהעבירם באופן מרוכז למוקד טאבו בועדה המקומית לתכנון ובניה.
לאחר הצגת אישורי תשלום לכל החובות, יינתן האישור לרשם המקרקעין, איתו ניתן להמשיך את תהליך העברת הזכויות מול רשם המקרקעין.

 

תוקף האישור

תוקף האישור הנו לחודשיים ממועד הנפקת האישור, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים למועצה מאת בעל הזכויות בנכס בגין הנכס עד לתקופה זו.

 

מה עליך לעשות כדי להאריך את תוקף האישור?

ניתן להאריך את תוקף האישור לא יותר משנה ממועד האישור המקורי. להארכת תוקף האישור יש למלא שוב טופס בקשה ולציין את מספר הבקשה מקורית. האישור המחודש יימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד ליום תוקף האישור החדש.