רינת וסרמן
רכזת מתנדבים ואם קהילה
03-9000661
054-7552919