השירות הפסיכולוגי מקדם את רווחתם הנפשית של התלמידים בשגרה ובחירום ושואף לייצר תנאים מיטביים לצמיחת התלמידים, תוך שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה בכלל ועם מחלקות החינוך הלא פורמלי בפרט.

אנו נותנים מענה פסיכולוגי לתלמידים, להורים ולצוותים חינוכיים בגנים ובבתי הספר של המועצה, מתוך ראייה מערכתית לקידום טובתו של כל ילד. עבודת הפסיכולוגים נעשית הן ברמת המניעה, והן ברמת הטיפול.

תחומי אחריות:

  • ייעוץ, ייזום וסיוע בתכנון ובגיבוש מדיניות חינוכית מועצתית
  • הדרכה וליווי של צוותים חינוכיים ברמה פרטנית ומערכתית בבתי הספר ובגנים
  • אבחון פסיכולוגי, התערבויות טיפוליות לילדים והדרכת הורים לילדים עם קשיים לימודיים, בעיות קשב וריכוז, בעיות חברתיות, התנהגותיות ורגשיות.
  • התערבויות בשעת חירום והתמודדות עם מצבי אסון ומשברבמשפחה, בקהילה ובחברה.
  • הערכות סיכון לאובדנות, מתן התערבויות וטיפולים קצרי מועד בנושא אובדנות.
  • מרכז לטיפול בילדים עם קשיים התנהגותיים
  • ייזום מיזמים לרווחת הקהילה

לפורטל השפ"ח לחץ כאן