שידור ישיבת מליאת המועצה, מיום שלישי 13.10.2020, אולם הכנסים החדש.

על סדר היום: 

 • סיור באולם הכנסים החדש
 • דו״ח ראש המועצה
 • אישור פרוטוקול 11/20
 • בחירת סגן ראש מועצה עם סיום כהונתו של צפי פלד
 • אישור שכר לסגן ראש המועצה הנכנס
 • פעילות עמותת אחים בתקופת הקורונה
 • ביקורת פנים ותלונות הציבור לשנת 2019
 • קביעת שמות 4 רחובות בגבעת חן
 • החלטת ועד על ביטול השמירה בכפר מעש
 • שינוי מורשי חתימה חשבון בנק בי"ס צור יצחק
 • פתיחת חשבון בנק עבור החווה החקלאית
 • שינוי חברים בוועדות המועצה
 • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן