רינת וסרמן
מנהלת מכללת הותיקים "הדרים" בשדה ורבורג ומרכזת "קפה בשדה"
09-7481844

מועדון פנאי לוותיקים ניצולי שואה בימי ג' 18:00 - 16:00 במכללת הדרים