המועצה האזורית דרום השרון היא בית ל-34,000 תושבים ב-31 ישובים, בהם 20 מושבים וכפרים, 7 קיבוצים, שלושה ישובים קהילתיים ומרכז חינוכי אוניברסיטאי היא מאופיינת בהתיישבות כפרית, חקלאית וקהילתית ומהווה את הריאות הירוקות של אזור המרכז.

המועצה הוקמה ב-30 במרץ 1980, י“ג בניסן תש“ם, מאיחוד של שלוש מועצות אזוריות שפעלו אז: "הירקון“, "מפעלות אפק" ו"השרון התיכון" וסמלה עוצב תוך שילוב שלושת היסודות של אותן מועצות: נחל ירקון ('הירקון'), מבצר אנטיפטרוס ('מפעלות אפק') ועץ פרי הדר ('השרון התיכון').

דרום השרון משתרעת על שטח של כ-90 אלף דונמים וגובלת עם 22 רשויות.

חזון המועצה אותו מובילה ראש המועצה, אושרת גני גונן:

דרום השרון היא מועצה אזורית בעלת צביון חקלאי כפרי קהילתי, המעניקה שרות איכותי לתושבים ולישובים, מובילה בחינוך, משמרת את ערכי ההתיישבות והעבודה, איתנה חברתית וכלכלית ופועלת לשמירה על השטחים החקלאיים והמרחבים הפתוחים.

מוזמנים לפנות אלינו דרך המוקד בטלפון 106 או 03-9000629 או באמצעות הווטסאפ: 053-2942154 ולעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו 'מועצה אזורית דרום השרון'.

דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו!