יפה מנשה
מנהלת מרכז התעסוקה חגור
03-9027272

לוותיקים המעוניינים לעסוק בעבודה יצרנית